Tag: gỡ bỏ những ứng dụng không cần thiết

Điện thoại di động hoạt động trơn tru cần gỡ bỏ một số ứng dụng

Điện thoại di động lúc mới mang về thì hoạt động hết sức trơn tru nhưng qua một thời gian thì không còn nữa, thay vào đó là tình trạng chậm chạp, nhiều lúc còn bị đứng máy, thực sự