Tag: nâng cấp firmwave để tăng tốc độ Wifi

Tốc độ Wifi bị giảm là do nguyên nhân nào?

Tốc độ Wifi bị giảm trong khi bộ phát Wifi của bạn vẫn hoạt động bình thường, không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào từ nhà cung cấp dịch vụ mà tốc độ đường truyền của dịch vụ nhà